IMPRO-logo
Αρχική σελίδα Έργο Εταίροι Νέα
Notebook

Εταιρικό σχήμαTheoretical Highschool "Grigore Moisil" Timișoara (Επικεφαλής Έργου)-Ρουμανία

Το θεωρητικό Γυμνάσιο "Grigore Moisil" Timisoara, είναι ένα γνωστό γυμνάσιο στα δυτικά της Ρουμανίας, με εξειδίκευση στην πληροφορική και με αποστολή την προώθηση της Εξοχότητας στην εκπαίδευση, προσφέροντας ταυτόχρονα ευφυΐα, ευαισθησία, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα στη διαδικασία προετοιμασίας των μαθητών για όλες τις πτυχές της ενήλικης ζωής, στο ευρωπαϊκό πεύμα. Προετοιμάζουμε πάνω από 1.8000 μαθητές κάθε χρόνο, οι οποίοι γίνονται φοιτητές σε τεράστια ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων συμμετέχουν με μεγάλη επιτυχία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνή διαγωνισμό που αφορά την επιστήμη, τη τέχνη, τη πληροφορική, τα μαθηματικά, τη λογοτεχνία ή τον αθιλητισμό. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι όλοι ικανοί, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα εδώ και πολλά χρόμια, ξεκινώντας από το Comenius Project, το 1999. Το σύνθημά μας είναι "Τα ύψη μπορούν επιτευχθούν μέσω της προσπάθειας" και αφιερώνουμε κάθε προσπάθεια σε αυτό.
Ιστότοπος : http://info.tm.edu.ro/
CEIPES – Ιστότοπος

Το Διεθνές Κέντρο για τη Προώθηση της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 και εδρεύει στο Παλέρμο της Ιταλίας. Ηγείται ενός δικτύου περισσότερων από 8 ευρωπαϊκών και επιπλέον ευρωπαϊών ενώσεων με επίκεντρο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη κοινωνική ανάπτυξη. Η CEIPES διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της διαχείρισης έργων σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα για την αντιμετώπιση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων διαφορετικών ομάδων-στόχων, από νέους έως ενήλικες, από γυναίκες έως ανέργους, μετανάστες και μειονεκτούσες ομάδες. Προωθεί επίσης τη διά βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών για τους νέους και τους ενήλικες να βελτιώσουν και να αποκτήσουν ικανότητες και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν την απασχολισημότητα και την ένταξή τους. Η CEIPES έχει αρκετούς δεσμούς με δημόσιους και ιδιιωτικούς τοπικούς και διεθνείς φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου όσον αφορά τη διάδοση, την εκμετάλλευση και τη βιωσιμότητά τους. Το CEIPES μπορεί να βασιστεί σε έμπειρο προσωπικό που αποτελείται από επαγγελματίες με διαφορετικές ικανότητες και τομείς όπως η ψυχολογία, η επικοινωνία, η κατάρτιση, η διεθνής συνεργασία, η κοινωνική και πολιτιστική διαμεσολάβηση, η κοινωνική βοήθεια, οι ΤΠΕ, η ψηφιακή κατασκευή και το δίκαιο.
Ιστότοπος : https://ceipes.org/

BrainLog – Δανία

Η BrainLog είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναπτύσσει και διαχειρίζεται εθνικά και διεθνή χρηματοδοτούμενα έργα που επικεντρώνονται στην καινοτομία και την εκπαίδευση στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας στον αθλητισμό και την ευημερία, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της κονωνικής ένταξης στη Δανία.
Ιστότοπος : www.brainlog-ngo.com

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente – Ρουμανία

Το Κέντρο για τη προώθηση της Δια Βίου Μάθησης-CPIP είναι ρουμανική ΜΚΟ η οποία εργάζεται στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης από το 2005. Το CPIP δεσμεύεται να ενσωματώσει την αρχή της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες στις δημόσιες πολιτικές και τις συναφείς πρακτικές, ως αναπόσπαστο μέρος του εκδημοκρατισμού και της δημιουργίας μιας ανοικτής κοινωνίας. Το όραμα του CPIP είναι ευρωπαϊκό. Η εκπαίδευση ξεπερνά τα όρια της ακαδημαϊκής ηλικίας και η κατάρτιση είναι ένας τρόπος ζωής που ξεπερνά τα τείχη ενός εξειδικευμένου ιδρύματος. Με αυτό κατά νου, η ομάδα του CPIP προωθεί μια θεμελιώδη έννοια για την ύπαρξή μας ως ειδικών που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση της Δια Βίου μάθησης. Η αποστολή του CPIP είναι να προωθήσει την έννοια της Δια Βίου μάθησης και να την καταστήσει προβάσιμη στις κοινότητες με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή.
Ιστότοπος : www.cpip.ro

Smart Umbrella – Grækenland

Η SMART UMBRELLA λειτουργεί ως SMART HUB και Κέντρο Υποστήριξης καινοτομίας, νεοσύστατων επιχειρήσεων, και δημιουργικών βιομηχανιών. Συγκεκρμένα είμαστε ένας στοχευμένος και αφοσιωμένος Επιχειρηματικός Κόμβος, παρέχοντας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, μέσω Συμβουλευτικής, Καθοδήγησης, ΕΕΚ-Κατάρτισης, και συνεργαζόμαστε με τη κοινωνική εκπαίδευση και τη κοινωνική εργασία, επιτρέποντας διαφορετικά είδη ομάδων ανθρώπων, όπως μετανάστες, άτομα με αναπηρίες κ.λ.π., προσφέροντας υποστήριξη μέσω ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων. Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και ενδιαφερομένων, διατηρόντας δεσμούς με ποικίλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ενώ το προσωπικό μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα Ευρωπαϊκά Έργα.
Ιστότοπος : http://www.smartumbrella.eu

D.E.P.W.T – Grækenland

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι Περιφερειακή Εκπαιδευτική Αρχή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Διεύθυνση απασχολεί περίπου 4.700 εκπαιδευτικούς και 45.000 μαθητές. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα υπεύθυνος για σχολεία και εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος του είναι να συντονίζει, να συμπληρώνει και να εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου, παράλληλα με την επίβλεψη της υλοποίησης στα σχολεία ενός ευρέος φάσματος έργων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Ιστότοπος : https://dipe-v-thess.thess.sch.gr/

I&F Education - IΙρλανδία

To I & F Education είναι ένας Ιρλανδικός οργανισμός που εργάζεται από και προς το Δουβλίνο για την εκπαιδευτική ανάπτυξη ατόμων όλων των ηλικιών ιδίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του αθλητισμού και της προσωπκής ανάπτυξης, της νεολαίας και των σχολείων, της απόκτησης γλωσσών, της ένταξης και της πολυμορφίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Τονίζουμε και δίνουμε έμφαση στη Δια Βίου μάθηση καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Συμμετέχουμε σε μια σειρά διακρατικών ευρωπαϊκών έργων και σε διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των νέων ιδεών για νέες ευκαιρίες του ευρωπαϊκού δικτύου και του δικτύου EDIN, το οποίο επικεντρώνεται στην πολυμορφία και την ένταξη.
Ιστότοπος : https://instructionandformation.ie/

De La Salle College - Ιρλανδία

Ένα γυμνάσιο αγοριών με περίπου 380 μαθητές και 30 άτομα προσωπικό. Το De La Salle College είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο νότιο προάστιο του Churchtown στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Έχουμε μια περήφανη παράδοση να παρέχουμε τα υψηλότερα εκπαιδευτικά πρότυπα σε όσους έρχονται σε εμάς.
Ιρλανδία.
Ο Jean-Baptiste de la Salle ίδρυσε τους αδελφούς De La Salle τον 17ο αιώνα για να εκπαιδεύσει τους νέους. Το πρώτο σχολείο De La Salle στην Ιρλανδία άνοιξε κοντά στα τέλη του 19ου αιώνα. Έκτοτε, τα σχολεία De La Salle έχουν εδραιώσει μια εξαιρετική φήμη στα εκπαιδευτικά πρότυπα. Το De La Salle College Churchtown άνοιξε επίσημα το 1952 και μεταφέρθηκε στη σημερινή του κατάσταση το 1957. Έκτοτε, το κολλέγιο έχει επεκταθεί σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις (το 1986 και το 1997) για να καλύψει την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που επιθυμούν να φοιτήσουν στο κολέγιο. Το κολέγιο διαθέτει πλέον ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τη τροφοδοσία περίπου 500 μαθητών.
Ιστότοπος : https://www.delasallecollege.com/